Αρχική

  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  

WIBIT

  

About Wibit

  

Ασφάλεια

Ασφάλεια

ΑΣΦΑΛΕΙΑ WIBIT

Η Wibit Sports είναι αφοσιωμένη στην ασφάλεια των χρηστών της, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα συμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας που αναγνωρίζονται παγκοσμίως. 

Η ταξινόμιση, τα υλικά, οι μέθοδοι δοκιμών, οι πληροφορίες του καταναλωτή και οι ειδικές απαιτήσεις είναι όλες σύμφωνες με τον Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 15649

που ορίζει το ελάχιστο βάθος νερού, τους κινδύνους εγκλωβισμού, τη σωστή πίεση εργασίας, κα.

Προσέξτε αυτά τα κριτήρια ποιότητας κατά την αγορά του φουσκωτού σας πάρκου.